อนุทิน 39700 - เทียนน้อย

       กำลังอบรมโครงงานคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ภาควิชาสถิติ  มข. วันที่สองแล้ว 

เขียน 14 Jun 2009 @ 12:37 ()


ความเห็น (0)