อนุทิน 39615 - ครูใจดี

วันนี้ไม่ได้กรอกข้อมูลนักเรียน เพราะยังเข้าเว็บไม่ได้...เลยไปนั่งอบรม "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด"  วิทยกร คือ ดร.เฉลิม  ฟักอ่อน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ท่านวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย  อีกอย่างนึ่งก็คือ เรื่องกระบวนการคิดนี้ ตัวเองก็ศึกษาและนำมาใช้จัดกิจกรรมให้นักเรียนอยู่แล้ว...พอฟังวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติม เลยทำให้อะไรมันง่ายขึ้น ท่านให้เขียนแผนกิจกรรมเพื่อฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนตามกลุ่มสาระของตัวเอง....ก็เลยทำได้ไม่ติดขัด...พอทำเสร็จเร็วเลยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอนให้เด็กคิด...กับเพื่อนความโรงเรียนอื่น ดีนะ ได้มุมมองเพิ่มขึ้นหลายๆ อย่าง ตอนเย็น....ช่างมาติดตั้ง UBC ที่ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ก็เลยอยู่ดูแลความเรียบร้อย กว่าจะเสร็จคงจะค่ำ...

    เมฆครื้มอีกแล้ว ฟ้าเริ่มส่งเสริมครืนๆ ฝนจะตกในอีกไม่กี่นาที....จะเหมือนเมื่อวานอีกไหมหนอ...โอ๊ยไม่ทันแล้ว...อยู่ๆ ก็ตกลงมาไม่ลืมหูลืมตาเลย....เพี้ยงขอให้น้ำไม่ท่วมถนนเหมือนเมื่อวานเลย....บอกตรงๆ กลัว ว ว.. รถดับเพราะเมื่อวานฝนก็ตกหนักน้ำท่วมถนนสูงตั้งครึ่งล้อรถ...บายนะ...

เขียน 12 Jun 2009 @ 16:56 () แก้ไข 13 Jun 2009 @ 14:15, ()


ความเห็น (0)