อนุทิน 3960 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

What's the story? The art of business narrative

ใช้ไปใช้มา คิดว่า ในบริบทของคนไทย อนุทินอาจจะเหมาะเป็น storytelling tools มากกว่าบล็อก เพราะความสด ความเร็ว ไม่ต้องคิดมาก ความเป็นตัวของตัวเอง ฯลฯ

เขียน 07 May 2008 @ 21:32 () แก้ไข 07 May 2008 @ 21:46, ()


ความเห็น (0)