อนุทิน 39597 - มะปรางเปรี้ยว

สอนน้องทำงาน | GotoKnow.org

  • ส่งอีเมล์หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับการ AAR การทำงานให้อาร์ม
  • เพื่อให้น้องได้ทบทวนตนเองว่าการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง
  • เพื่อให้น้องได้ทบทวนปัญหาและอุปสรรค
  • เพื่อให้น้องได้ทบทวนว่ามีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองอย่างไร
  • เพื่อให้น้องช่วยสะท้อนการสอนงานของพี่ว่าส่วนใดต้องปรับปรุง
  • เพื่อให้น้องได้บอกว่าพี่ึควรจะเสริม จะเพิ่มเติมอะไรให้น้อง

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อพัฒนาการทำงานของทั้ง 2 ฝ่าย

เขียน 12 Jun 2009 @ 11:46 ()


ความเห็น (0)