อนุทิน #39588

๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๗

เนลสัน แมนเดลา ถูกตัดสิน

โทษจำคุกตลอดชีวินสิ้นหวัง

ความทุกข์ ทุกชีวิตคืออนิจจัง

คนคุกยังชีวา สู่ประธานาธิบดี

.....................................

 

เขียน:

ความเห็น (0)