อนุทิน 39588 - เตวิชโช

  ติดต่อ

๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๗

เนลสัน แมนเดลา ถูกตัดสิน

โทษจำคุกตลอดชีวินสิ้นหวัง

ความทุกข์ ทุกชีวิตคืออนิจจัง

คนคุกยังชีวา สู่ประธานาธิบดี

.....................................

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)