อนุทิน 39568 - ทนัน ภิวงศ์งาม

อันว่าความตุ๊กข์ คือตั๋วปัญหา เจ็บป่วยก๋ายา มนาขุ่นข้อง
สมุทยา สาเหตุตุ๊กข์ถ้อง นับเป๋นครรลอง แห่งตุ๊กข์
นิโรธะฤๅ คือก๋ารดับตุ๊กข์ เลือกดับหื้อได้ โดยดี
อริยมรรค คือทางวิถี ดับตุ๊กข์วิธี มีองค์แปดข้อ.

เขียน 11 Jun 2009 @ 20:22 ()


ความเห็น (0)