อนุทิน 39532 - ครูรส

ครูรส
  • วันอังคารที่ 9 คุณหมอจาก รพ.ดอยสะเก็ด มาให้บริการตรวจสุขภาพปากและฟันแก่เด็กๆที่โรงเรียน เด็กส่วนใหญ่คุณหมอได้เคลือบฟลูออไรด์ให้
  • คุณหมออีกท่านหนึ่งสอนการล้างมือประกอบการท่องคำคล้องจองเด็กๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วทดสอบการล้างมือด้วยการปฏิบัติจริง  คุณหมอแจกครีมทดสอบให้เด็กถูจนทั่วเต็มมือจากนั้นล้างออกด้วยสบู่ แล้วจึงกลับมาส่องกล้องซึ่งมีลักษณะเป็นกล่องไม้ให้เด็กเอามือยื่นเข้าไปช่องละข้างพร้อมกัน ซึ่งในกล่องจะมีหลอดไฟส่องสว่างจ้า  ขณะที่ดำเนินการก็มีนักท่องเที่ยวจากฮอลแลนด์มาแวะชม ซักถามและบันทึกภาพ คุณหมอได้อธิบายว่า ถ้าที่มือเด็กล้างไม่สะอาดจะปรากฎจุดสีขาวขึ้นบริเวณนั้น  เด็กส่วนใหญ่คุณหมอบันทึก "ผ่าน" แต่มีเด็กคนหนึ่ง มีจุดสีขาวที่ปลายเล็บเล็กน้อย คุณหมอได้บันทึกตามที่ปรากฎนั้น  เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้พบค่ะ
  • ขอขอบพระคุณคณะคุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ดทุกท่านที่มาให้บริการเป็นประจำทุกปี  มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
เขียน 11 Jun 2009 @ 07:26 ()


ความเห็น (0)