อนุทิน 39518 - บุณยกร

บุณยกร

เมตตากรุณาปราณีพี่น้อง

สู่พลังจิตมิตรผองเผื่อแผ่

สวดมนต์นั่งสมาธิสิสุขแท้

ส่งกระแสความสุขสงบใจ

 

แดนบาปเบียดเบียน

โล่งเตียนด้วยเมตตา

เขียน 10 Jun 2009 @ 20:47 ()


ความเห็น (0)