อนุทิน #39518

เมตตากรุณาปราณีพี่น้อง

สู่พลังจิตมิตรผองเผื่อแผ่

สวดมนต์นั่งสมาธิสิสุขแท้

ส่งกระแสความสุขสงบใจ

 

แดนบาปเบียดเบียน

โล่งเตียนด้วยเมตตา

เขียน:

ความเห็น (0)