อนุทิน 39504 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมโปรเจค | GotoKnow.org & Learners.in.th

  • สรุปงานที่ต้องทำในส่วนของกิจกรรมต่อเนื่องจาก GotoKnow Forum
  • การจัดการบล็อกร้าง ในกรณีที่มี comment spam เข้ามา
  • ปรับปรุงระบบเพิ่มเติม
  • กิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อไป
เขียน 10 Jun 2009 @ 16:22 ()


ความเห็น (0)