อนุทิน #39490

รักษาศีลให้เป็นปกติ รักษาไปเรื่อย ๆ
ศีลมีมากมายหลายข้อ ไม่ต้องรักษาไปทุกข้อดอก "รักษาใจของตนเองให้ดี"

เขียน:

ความเห็น (0)