อนุทิน 39490 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

รักษาศีลให้เป็นปกติ รักษาไปเรื่อย ๆ
ศีลมีมากมายหลายข้อ ไม่ต้องรักษาไปทุกข้อดอก "รักษาใจของตนเองให้ดี"

เขียน 10 Jun 2009 @ 08:25 ()


ความเห็น (0)