อนุทิน 39490 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

รักษาศีลให้เป็นปกติ รักษาไปเรื่อย ๆ
ศีลมีมากมายหลายข้อ ไม่ต้องรักษาไปทุกข้อดอก "รักษาใจของตนเองให้ดี"

  เขียน:  

ความเห็น (0)