อนุทิน 39483 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

จัดอบรมกระบวนการวิจัย 10 มิถุนายน 2552 จัดที่ห้องประชุมหอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ นะคะ

วันที่ 11 มิถุนายน CAI เช้า บ่าย จัดที่ห้องประชุมงานพยาบาล

เขียน 10 Jun 2009 @ 06:30 () แก้ไข 11 Jun 2009 @ 06:23, ()


ความเห็น (0)