อนุทิน #39465

การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน อาจทำให้เราควบคุมปัจจัยภายนอกได้ยาก ดังนั้นเราควรทำงานทีละอย่าง

เขียน:

ความเห็น (0)