อนุทิน 39465 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน อาจทำให้เราควบคุมปัจจัยภายนอกได้ยาก ดังนั้นเราควรทำงานทีละอย่าง

เขียน 09 Jun 2009 @ 21:19 ()


ความเห็น (0)