อนุทิน 39462 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

อนุทินชีวิตเด็ก

      เราทดลองให้นักเรียนชั้น ม.๖เขียนอนุทินชีวิตประจำวัน  วันละไม่ต่ำกว่า ๕บรรทัด  เขียนส่งอาทิตย์ละครั้ง

       นักเรียนเขียนนำเสนอความคิดได้ดี  จนครูคิดไม่ถึง  น่าชื่นชม ทำให้ครูเข้าใจนักเรียนมากยิ่งขึ้น  และทำให้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเป็นอย่างดี

        เราต้องเสียเวลาตรวจผลงานนักเรียนเกือบสองร้อยคน  ต้องอดทน อ่าน
ทุกตัวอักษร  แล้วช่วยแนะนำแก้ไข นับเป็นงานหนักที่น่าลงทุนจริง ๆ เพราะเป็นการฝึกให้นักเรียนรักการเขียนโดยไม่รู้ตัว

เขียน 09 Jun 2009 @ 20:55 ()


ความเห็น (0)