อนุทิน 39456 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บุญนิยมรำลึก ๙ มิถุนายน 

กราบพระบรมสารีริกธาูตุ

กราบความสะอาดบริสุทธิ์

กราบปัญญา สว่างวิมุตติ

กราบกรุณามนุษย์อนันต์


บริจาคกระแสจิตเมตตา

ช่วยเยียวยาชายแดนใต้

เขียน 09 Jun 2009 @ 18:17 () แก้ไข 09 Jun 2009 @ 19:33, ()


ความเห็น (0)