อนุทิน 39455 - นางสาว สายทอง แตงโสภา

มนุษย์เราคิดอย่างไรเราก็จะเป็นเช่นนั้น

เขียน 09 Jun 2009 @ 18:13 ()


ความเห็น (0)