อนุทิน 39444 - กิตติพัฒน์

เกิดเมื่อไร   ตายเมื่อไร  ไม่สำคัญ  สำคัญอยู่ที่วันนี้  วันที่เรายังมีลมหายใจอยู่  เราทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับการมีชีวิตอยู่บ้าง  ประโยชน์ต่อตนเอง  คนรอบกาย  และคนทั่วไป....

 

เขียน 09 Jun 2009 @ 15:08 ()


ความเห็น (0)