อนุทิน 39444 - กิตติพัฒน์

  ติดต่อ

เกิดเมื่อไร   ตายเมื่อไร  ไม่สำคัญ  สำคัญอยู่ที่วันนี้  วันที่เรายังมีลมหายใจอยู่  เราทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับการมีชีวิตอยู่บ้าง  ประโยชน์ต่อตนเอง  คนรอบกาย  และคนทั่วไป....

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)