อนุทิน 39437 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ธรรมะนั้น เป็น วิทยาศาสตร์ มีเหตุ มีผล
การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติที่เหตุ ย่อมมีผลตามมาแห่งเหตุจากการปฏิบัติธรรมนั้น...

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
ปฏิบัติจิตให้ดี กายที่เป็นบ่าวนี้จักดีตาม...

  เขียน:  

ความเห็น (0)