อนุทิน 39437 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ธรรมะนั้น เป็น วิทยาศาสตร์ มีเหตุ มีผล
การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติที่เหตุ ย่อมมีผลตามมาแห่งเหตุจากการปฏิบัติธรรมนั้น...

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
ปฏิบัติจิตให้ดี กายที่เป็นบ่าวนี้จักดีตาม...

เขียน 09 Jun 2009 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)