อนุทิน 39397 - ภูสุภา

จงตื่นก่อนฟ้า ล้างหน้าล้างต๋า แต่งก๋ายก๋ายา มนาบ่เศร้า
อาราธนา พระไตรรัตน์เจ้า เป๋นที่พึ่งเฮา สรณะ
ทำก๋ารอันใด ใจ๋นึกถึงพระ อยู่ทุกขณะ จิตดี
งานจักสำเร็จ ก๋ารเสร็จดีหลี เพราะสติมี งานดีทั่วถ้วน.

@39375 ลอกไว้เลยค่ะ กราบงาม ๆ ด้วยค่ะ  
เขียน 08 Jun 2009 @ 18:26 ()


ความเห็น (0)