อนุทิน 39373 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ส่งเอกสารประกอบการสอนวิจัย

  • การเขียนกรอบแนวคิดวิจัย
  • การเขียนโครงร่างวิจัย R2R
  • การนำทฤษฎีการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม (Preparatory Information) มาใช้ในการทำวิจัย

ส่งให้คุณพรนิภา หาญละคร เรียบร้อยแล้ว

เขียน 08 Jun 2009 @ 06:15 ()


ความเห็น (0)