อนุทิน 39362 - ภูสุภา

คนละความชนะและความแพ้ได้แล้ว...สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข

เขียน 07 Jun 2009 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)