อนุทิน 39328 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ตืนเช้า ไหว้พระทำสมาธิ
  • เข้าโรงเรียน ดูความเรียบร้อยแข่งขันหุ่นยนต์
  • ประชุมร่วมกรรมการ มีทีมมาแข่ง 4 โรงเรียน จภ. ชค. ทลว. และ ชกว.
  • แข่งขันเช้า(หุ่นยนต์ทำมือ)
  • บ่ายเปืดการแข่งขัน
  • แข่งขันโครงงาน และหุ่นยนต์อัตโนมัติ
  • เรียบร้อยดี มีครูฐานนันดร และคณะ จากเทคนิคเลยมาร่วม มอบค่าน้ำมันรถให้
  • กลับเย็น ส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.
เขียน 06 Jun 2009 @ 20:47 ()


ความเห็น (0)