อนุทิน 39284 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรื่องอะไร ที่เกี่ยวกับการเมือง  คนเราจะมีความเห็นแตกต่างหลากหลายเสมอๆ  อ่านเรื่อง   อริยชน ก็ดี ทั้งเห็นด้วย และเห็นต่าง
ตอนนี้ เห็นแต่เรื่อง "การเมืองของมวลชน" ซึ่งเป็นการเมืองที่มีประสิทธิภาพ แต่เป็นการเมืองที่กำกับควบคุมได้ยาก
ตอนแรกๆ"การเมืองของมวลชน"  เป็นของคนที่ ไม่ใช่คนชั้นนำในสังคม แต่ต่อมา กลายเป็นการเมือง ที่ได้ผล  จนชนชั้นนำเห็นความจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับ "การเมืองใหม่" ที่มีคนชั้นกลางจำนวนมาก 
แต่การเมือง บนท้องถนนนั้น  ผู้คนส่วนใหญ่ ชักอยากให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบด้วย และควรเคารพกฏหมาย
ที่การเมืองมีหลายรูปแบบมากขึ้น  ก็เป็นผลมาจากการ ประเทศเรา มีการขยายตัวของคนชั้นกลางมากขึ้น   โลกาภิวัตน์ทำให้ไม่สามารถปิดกั้นข่าวสารข้อมูลได้   และสื่อทางเลือกก็มีการขยายตัวมากขึ้น

เขียน 05 Jun 2009 @ 19:57 () แก้ไข 05 Jun 2009 @ 22:50, ()


ความเห็น (0)