อนุทิน 39274 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานประชุมคณะกรรมการทำงาน R2R ระดับตติยภูมิ ณ สวรส. กทม.

  • ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง เป็นประธาน จาก คณะแพทย์ศาสตร์ มข.
  • ศ.นพ.ปิยะทัศน์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ จาก มข.
  • รศ.นพ.สมพล จากคณะแพทย์ศาสตร์ มข.
  • อ.นพ.ปริญญา จากมหาราชนครราชสีมา
  • อ.นพ.วิศิษฏ์ สงวนวงศ์วาน จากสรรพสิทธิประสงค์
  • อ.พญ.ลัดดา จาก สวรส.
  • น้องแป๋ว - สุภาวดี จาก สวรส.
  • อ.หมออัครินทร์ - ลาป่วย ไม่ได้เข้าร่วม จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • และข้าพเจ้า...

ดูจากการเดินทางแล้ว 5 คนเดินทางไปจากขอนแก่น ทำให้ฉุกคิดว่าน่าจะจัดประชุมที่ มข. แล้วเชิญ อ.หมอลัดดา และ คุณแป๋วเดินทางมาจาก สวรส. นี่ท่าจะลดต้นทุนอะไรบางอย่างได้อย่างมากมายเลย

เขียน 05 Jun 2009 @ 15:37 () แก้ไข 05 Jun 2009 @ 15:39, ()


ความเห็น (0)