อนุทิน 39264 - Sasinand

Sasinand

อดคิดไม่ได้ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยคุณหญิงกัลยาฯ คึกคัก และมีผลงานออกมาอยู่เรื่อยๆ โพลล่าสุด  ท่าน รมว.ฯ ได้รับความนิยมมากจนน่าพอใจเลย  ที่ชอบที่สุดคือ...การแก้ปัญหาและการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เมื่อเกิดปัญหาเรื่องน้ำ น้ำท่วม และภัยแล้ง ...(เชียร์ๆๆๆ)

กระทรวงได้สนับสนุนข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อมูลเพื่อคาดการณ์ ป้องกันภัย นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมความละเอียดสูง เทคโนโลยี Remote-Sensing ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ ระบบคลังข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 16-22 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา การประชุมเวทีน้ำโลกครั้งที่ 5 ( the 5th World Water Forum) ได้จัดขึ้นที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยมีสภาน้ำโลก (World Water Council) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทุก 3 ปี งานประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 25,000 คนจากนานาประเทศทั่วโลก ประกาศเป้าประสงค์ว่าเพื่อแก้ไขปัญหาของพลเมืองโลกที่ยังขาดแคลนน้ำสะอาดถึง 1 พันล้านคน ส่วน 2.5 พันล้านคนไม่มีน้ำประปาใช้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนทางการเงินในส่วนนี้ให้มากยิ่งขึ้น

มีการเสนอว่า ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นธรรมและครอบคลุมถึงคนจนก็คือ การจัดการน้ำขนาดเล็กแบบไม่รวมศูนย์ อาทิ ระบบเหมืองฝายชุมชนขนาดเล็ก ระบบกักเก็บน้ำฝน และการเพิ่มน้ำใต้ดิน เพราะลงทุนต่ำ และเหมาะสมสำหรับการจัดหาน้ำให้ประชาชนในชนบท แต่...ก็ยังไม่มี มาตรการร่วมในการจัดการน้ำอย่างใดจริงๆออกมา

เขียน 05 Jun 2009 @ 12:45 () แก้ไข 05 Jun 2009 @ 14:52, ()


ความเห็น (0)