อนุทิน 39256 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก .... รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น 3 หน่วยงาน คือ
1. กรมควบคุมมลพิษ
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

บ้านเรา เป็นบ้านที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่สะอาด มาตั้งนานมากแล้ว ตั้งแต่ยังไม่มีการรณรงค์สิ่งเหล่านี้กันเลย....
สิ่งเหล่านี้ ต้องปลูกฝังให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กๆ...เช่น กระดาษที่จะให้มาขีดเขียนเล่น ให้ใช้กระดาษหน้าที่เหลืออยู่ ไม่ให้ใช้กระดาษใหม่ๆ
ถุงกระดาษที่ใส่ของมา และยังไม่สกปรก  ก็ไม่ให้ทิ้ง ให้เก็บไว้ใส่ของ หรือ ขยะ ต่อได้
กล่องหรือกระบอกพลาสติก ที่ใส่ของมา นำมาล้างให้สะอาด และเอามาให้เด็กวาดรูป ทำเป็นงานศิลปะได้ ....
เสื้อผ้าเด็ก ก็ให้ใช้จนใส่ไม่ได้เพราะคับ และซักให้สะอาด นำไปบริจาคให้เด็กอื่นๆต่อไป เป็นต้น
....ไฟห้องไหน ที่ไม่ใช้ก็ให้ปิด...น้ำไม่ให้เปิดไว้จนล้นอ่าง....ไม่ให้เปิดน้ำไหลทิ้งขณะแปรงฟัน เป็นต้น
รู้สึกว่า ตอนนี้ ซึมซับได้ไปเยอะแล้วเหมือนกัน...

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะได้รับการรับรองมาตรฐานตัวจี (G) ซึ่งแสดงถึงความเป็นสินค้ามาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ กรีนโปรดักชัน (Green Production) อาทิ เสื้อผ้าจากผ้าพื้นเมือง, ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เขียน 05 Jun 2009 @ 11:30 () แก้ไข 05 Jun 2009 @ 13:55, ()


ความเห็น (0)