อนุทิน 39238 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


นายกรัฐมนตรีพูดดีมากๆ วันนี้ พูดยาวเป็นพิเศษ...
 สิ่งที่ตั้งใจจะทำต่อไปคือเรื่องเด็กเล็ก เรากำลังอยู่ในสังคมที่นับวันสัดส่วนเด็กเล็กที่อยู่กับพ่อแม่ลดลงๆ ถ้าชนบทอาจจะอยู่กับตายาย พ่อแม่เข้ามาแสวงหาโอกาสในเมือง ถ้าเด็กในเมือง   เด็กเล็กอาจจะถูกทิ้ง เพราะพ่อแม่ต้องดูเรื่องหน้าที่การงาน นี่ไม่ใช่พื้นฐานที่ดีที่จะสร้างอนาคตของสังคม.....

การเข้าสู่ระบบโรงเรียน เข้าสู่หลักสูตร ผมยืนยันมาตลอดว่า เราต้องเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของเรา จากที่พยายามให้ความรู้ ให้เนื้อหาสาระมาก จน
1.เด็กรับไม่ไหว
2.เด็กรับไปไม่รู้จะทำอะไรกับมัน   มาเป็นระบบที่เด็กสามารถคิด วิเคราะห์ ทักษะที่จะต้องเน้นมากเป็นพิเศษคือความสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ด้วยความเข้าอกเข้าใจในความแตกต่าง ด้วยความรู้ที่จะช่วยเหลือกันและกัน....

เขียน 04 Jun 2009 @ 22:33 () แก้ไข 04 Jun 2009 @ 23:07, ()


ความเห็น (0)