อนุทิน 39200 - มะปรางเปรี้ยว

Update ลิงก์บันทึกใหม่ ๆ

เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง การลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้แล้ว ตามอ่านรายการบันทึกใหม่ได้ที่ความคิดเห็น 1329220

ปรากฏว่าคุณต้นกล้าไม่ได้ update บันทึก แต่เปลี่ยนลิงก์ URL อย่างเดียว

ตอนนี้ url ใหม่ของหน้าพิเศษที่รวมบันทึกคือ

และหน้ารวมลิงก์ทั้งหมดคือ http://gotoknow.org/digitaldivide

เขียน 04 Jun 2009 @ 10:10 () แก้ไข 04 Jun 2009 @ 10:29, ()


ความเห็น (0)