อนุทิน 39194 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้อบรมเคมี(ปฏิบัติ) Day 4  ให้น้องฝึกประเมินผู้ป่วยให้ครอบคลุมร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  ในผู้ป่วยที่รับใหม่วันนี้ ลองฝึกพูดคุยซักถามและฟังคนไข้

เขียน 04 Jun 2009 @ 05:45 ()


ความเห็น (0)