อนุทิน #39194

วันนี้อบรมเคมี(ปฏิบัติ) Day 4  ให้น้องฝึกประเมินผู้ป่วยให้ครอบคลุมร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  ในผู้ป่วยที่รับใหม่วันนี้ ลองฝึกพูดคุยซักถามและฟังคนไข้

เขียน:

ความเห็น (0)