อนุทิน 39171 - Ka-Poom

  ติดต่อ

ทำกระบวนการ KM เพื่อสกัดตัวความรู้ที่ฝังลึก (tacit knowledge)จากคนในพื้นที่ และคนในชุมชน ประเด็น "ขับเคลื่อนการทำงานเรื่องสุรา" ... เป็นกระบวนการที่สุดยอดสำหรับตนเองในวันนี้ เพราะได้เกิดปัญญา ต่อการเรียนรู้และแก้ไขเรื่องบางเรื่อง จนสามารถทำให้เกิดและมองเห็นประเด็นของโอกาสของการเคลื่อนไปของความคิด

"พลังเชิงบวก"... พลังงานด้านนี้ทำให้เรามีและใช้ศักยภาพได้อย่างมหาศาล

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)