อนุทิน 39152 - คนใกล้ฟ้า

เช้าวันนี้ ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนเกี่ยวกับ

หนังสือ ทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแห่งการปลดปล่อย

จากบทสนทนาประโยคเดียวคือ "ไปโบสถ์บ้างหรือเปล่า"

.....

จากประสบการณ์ในการเดินทางไปทวีปอเมริกาใต้

หลายปีที่แล้ว พบว่านักบวชคาทอลิคเทศน์ในโสถ์ด้วยปรัชญาทาง

ศาสนาบวกกับแนวคิดทางสังคม และการต่อสู้ทางการเมือง

เพื่อนเล่าว่าขึ้นอยู่กับการตีความในพระคัมภีร์

จะตีความในด้านความเชื่อที่ลุ่มหลง

หรือสิทธิมนุษยชน

ล้วนทำได้ทั้งนั้น

 

เขียน 03 Jun 2009 @ 14:51 ()


ความเห็น (0)