อนุทิน 39147 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมทีม UsableLabs

  • เริ่มต้นด้วย AAR งาน GotoKnow Forum ครั้งที่ 1
  • ภาพรวมของงานทั้งหมดที่ต้องทำ
  • ต้องประชุมวางแผนการดำเนินงานและลงรายละเอียดอีกครั้ง
เขียน 03 Jun 2009 @ 13:08 ()


ความเห็น (0)