อนุทิน 39147 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ประชุมทีม UsableLabs

  • เริ่มต้นด้วย AAR งาน GotoKnow Forum ครั้งที่ 1
  • ภาพรวมของงานทั้งหมดที่ต้องทำ
  • ต้องประชุมวางแผนการดำเนินงานและลงรายละเอียดอีกครั้ง
  เขียน:  

ความเห็น (0)