อนุทิน 39138 - pkaek

  ติดต่อ

วันนี้ คือวันแรกที่จะไปอบรมหลักสูตร MiniMBA เรื่อง Health System Management ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน-1กรกฎาคม2552เป็นโครงร่วมระหว่างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ข และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ข.

คาดว่าน่าจะได้วิทยายุทธ์มาใช้ในการพัฒนางาน คะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)