อนุทิน 39136 - หมอสุข

พอสรุปได้...

ใช้ปัญญาสร้างปัญญา

ใช้ปัญญาหาหนทางสร้างปัญญาด้วยปัญญา

ใช้ปัญญาพบความจริงสู่หนทางสร้างปัญญาด้วยปัญญา

เขียน 03 Jun 2009 @ 02:16 ()


ความเห็น (0)