อนุทิน #39136

พอสรุปได้...

ใช้ปัญญาสร้างปัญญา

ใช้ปัญญาหาหนทางสร้างปัญญาด้วยปัญญา

ใช้ปัญญาพบความจริงสู่หนทางสร้างปัญญาด้วยปัญญา

เขียน:

ความเห็น (0)