อนุทิน 39126 - คนธรรมดา

๐๒๐๖๒๕๕๒

  • 7.30 น. เดินทางไปม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไปร่วมเป็นวิทยากร "มหกรรมพลังงานภาคใต้ครั้งที่1" ในเวทีเสวนา ออกจากเวทีเวลา 12.00 น. ก่อนการปิดเป็นทางการเพื่อกลับหาดใหญ่ เพราะมีนัดรับการประเมินจากมหาวิทยาลัย
  • ระหว่างเดินทางได้รับโทรศัพท์แจ้งว่า ไม่ต้องรีบเดินทาง เพราะท่านอธิการบดีและคณะฯ ไม่รออยู่คุยแล้ว???
  • เลขาฯศูนย์ และหัวหน้าฝ่ายฯ แจ้งว่าการประเมินช่วงเช้าเป็นไปด้วยดี และได้ข้อมูลไปครบแล้ว ก็สบายใจไป
  • อ่านความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
  • ปรึกษางานวิจัยด้านการเก็บรักษาไบโอดีเซลอย่างมีคุณภาพ
  • ปรึกษางานโครงการไบโอดีเซล จ.กระบี่
เขียน 02 Jun 2009 @ 17:35 ()


ความเห็น (0)