อนุทิน 39124 - Ka-Poom

  ติดต่อ

งานวิจัย R2R ;

การมองปัญหาหน้างานยังไม่สามารถสกัดให้เห็นความสำคัญมาสู่ประเด็นที่นำสู่ Research และมีการขาดการทบทวนองค์ความรู้น้อยมาก นี่คือ จุดอ่อน ... การเลือกระเบียบวิธีวิจัยหรือการศึกษามักไม่สอดรับกับคำถามหน้างานมากหรือเป้าหมายของการศึกษามากนัก

  เขียน:  

ความเห็น (0)