อนุทิน 39115 - มะปรางเปรี้ยว

GotoKnow Forum ครั้งที่ 1

  • สรุปงานที่ต้องทำให้ อ.จันทราบแล้ว

จะ update บันทึก เขียนและขุด เกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำทางความรู้ แต่ก็ต้องมาเริ่มต้นนั่งดูใหม่อีกรอบสำหรับบันทึกที่เคยโพสไปแล้ว เพราะขาดความต่อเนื่องในการ update หลังจากเปลี่ยนมือไปให้กล้าช่วยจัดการแทน

เขียน 02 Jun 2009 @ 14:40 () แก้ไข 02 Jun 2009 @ 14:43, ()


ความเห็น (0)