อนุทิน 39049 - ajankoy

ajankoy

 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552  ที่แสนหนักเหนื่อยจากภารกิจประจำผู้บริหารกศน.เช้า 09.00 น. ประชุมรับทราบข้อราชการ วิชาการ เรื่องสืบเนื่อง การเสนอเพื่อพิจารณา  กว่าจะเสร็จ 12.50 น. ดร.ปาน กิปี มาให้ความรู้เรื่องการประเมินโครงการ  Cipp model  กว่าจะเสร็จก็ราวเดือนกรฏาคม 2552 เพราะมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อีกหลายๆเรื่องที่เป็นงานประจำ มิใช่งานพิเศษเพราะการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน ต่างๆอยู่ที่การปฏิบัติเป็นปรกติวิสัยมิใช่มาเร่งทำตอนจะถูกประเมิน

เขียน 01 Jun 2009 @ 18:14 ()


ความเห็น (0)