อนุทิน 39044 - คนธรรมดา

  ติดต่อ

๐๑๐๖๒๕๕๒

เข้าที่ทำงานที่ภาคฯ ตรวจดูเอกสารที่เข้า

ร่างบันทึกใน share.psu จากภาพที่เห็นในช่วงเช้า

เตรียมเอกสารเข้าประชุมฯ

ประชุมกลุ่มบริหารศูนย์ฯ

บันทึกลงใน share.psu

เตรียม ppt รอรับการประเมินจากอธิการบดี

พบเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ศึกษา LMS @ PSU นำไฟล์ที่จะต้องสอนขึ้นไปแขวนไว้ก่อน

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)