อนุทิน 39037 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาคบ่ายกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R เข้มข้นมากขึ้น... มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันแนวคิด มุมมอง เริ่มจากงานของพี่จิ๋ม ที่มีการได้ร่วมวิพากษ์กรอบแนวคิด ในมุมมองที่แต่ละท่านร่วมกันเรียนรู้ นี่แหละคือ ความต่อเนื่องของการได้เรียนรู้ร่วมกันที่ผ่านการฟังและฟังอย่างลึกซึ้ง ทำให้เกิดการต่อยอดความรู้ซึ่งกันและกัน ที่สุดแล้วนำไปสู่การสร้างความรู้...ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ต่อคน ต่อองค์กร และโลก

เขียน 01 Jun 2009 @ 14:42 ()


ความเห็น (0)