อนุทิน 38991 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เตรียมแฟ้ม

แนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

การจัดการ Extravasation

...............

เตรียมปฐมนิเทศ ผู้เข้าอบรมเคมีพรุ่งนี้ เรื่อง

การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและพยาบาลในการให้ยาเคมีบำบัด(IPD_chemotherapy)

-          รถ Emergency

-          Extravasation Kit

-          Spill Kit

-          Oxygen pipeline/ Oxygen tank และ ชุดป้องกันของพยาบาล (Mask/ Gown/ Glove)

ประเมินสภาพผู้ป่วย

-          สภาพร่างกาย จิตใจ

-          ประเมินผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดในการให้ยาครั้งก่อน

-          การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคำนวณค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดขาว  ความพร้อมทางเศรษฐกิจ

.........................

การตรวจสอบคำสั่งการรักษา

-          รู้จักโรค ชนิด และชุดของยาเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษา

-          รู้จักการออกฤทธิ์และอาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัด

-          รู้จักการจัดลำดับการให้ยาเคมีบำบัด

การส่งคำสั่งการรักษาให้เภสัชกรเพื่อเตรียมผสมยาเคมีบำบัด

การรับยาและตรวจสอบความถูกต้องของยาเคมีบำบัดจากเภสัชกร

การตรวจสอบยาที่ผสมแล้ว โดยพยาบาล 2 คน  (Double check)

 

เขียน 31 May 2009 @ 15:59 () แก้ไข 31 May 2009 @ 16:06, ()


ความเห็น (0)