อนุทิน 38986 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ทำ footage ของวิดีโอวันที่ 25 เสร็จแล้ว ทำเสร็จออกมาเป็นไฟล์ขนาด 36GB เท่านั้น!! ใช้เวลา render วันครึ่ง... โอ...

MacBook Pro ยังรอดปลอดภัย คงไม่ทำวิดีโอต่อแล้ว จะรีบสั่งซื้อ Mac Mini มาทำต่อ ทำงานอย่างนี้ต้องการเครื่องที่เปิดทิ้งไว้เป็นวันๆ ได้

เขียน 31 May 2009 @ 15:02 () แก้ไข 31 May 2009 @ 17:36, ()


ความเห็น (0)