อนุทิน 38885 - มะปรางเปรี้ยว

AAR GotoKnow Forum

  • เรียนรู้ว่าการต้องเตรียมงานต่างๆ ต้องอาศัยความละเอียดเป็นอย่างมาก
  • การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความสนใจได้เป็นอย่างดี
  • การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมงานควรต้องกำหนดให้เกินกว่าที่กำหนดไว้
  • หากเป็นไปได้ อาจจะต้องโทรยืนยันกับผู้ร่วมงานอีกครั้ง
  • การเตรียมการล่วงหน้าและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้การวางกิจกรรมต่างๆ ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
  • การตัดสินใจในบางเรื่องต้องอาศัยผู้นำในการตัดสินที่เด็ดขาด (เพราะมีหลายประเด็นที่ผู้ทำงานอาจจะมองไม่ละเอียด)
  • การทำงานเป็นทีม และเอื้ออาทรกัน คือพลังที่ดีในการทำงาน
  • การทำงานเป็นทีม การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ
เขียน 29 May 2009 @ 22:28 ()


ความเห็น (0)