อนุทิน 38884 - มะปรางเปรี้ยว

AAR GotoKnow Forum

  • ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ร่วมสร้างสีสัน และเป็นส่วนหนึ่งของงาน GotoKnow Forum
  • ขอบคุณอ.พิชัย สำหรับของฝากจากเกาหลี
  • ขอบคุณครูคิมสำหรับเสื้อพิษณุโลก
  • ขอบคุณอ.วิจารณ์ สำหรับลิ้นจี่หวานๆ
  • ขอบคุณอ.วสวัต สำหรับหนังสือดีๆ
  • และขอบคุณพี่สุภาพร สำหรับที่รองแก้วลายสวยๆ ค่ะ
เขียน 29 May 2009 @ 22:21 ()


ความเห็น (0)