อนุทิน #38861

ก๋ารงานมีนัก หากฮู้จักแจ๋ง เลือกเอามาแยง แบ่งปุ้นไว้หั้น
ด่วนและสำคัญ ทำก่อนว่าอั้น ด่วนบ่สำคัญ ถัดญะ
บ่ด่วนสำคัญ ถัดสามปุ๊นละ ถัดเป็นสี่ห้า เรียงไป
วันนี้ทำแล้ว บ่แคล้วสดใส งานหนักบางไป ใจ๋จึงเปล๋งป้อย.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)