อนุทิน 38858 - คนธรรมดา

๒๙๐๕๒๕๕๒

  • เข้าที่ทำงานมีการพาบุคลากรคนใหม่มาแนะนำตัว เป็นของฝ่ายซ่อมบำรุงฯ (ผู้ชาย) อธิบายถึงการเป็นพนักงานเงินรายได้ บอกถึงสภาพการทำงานที่ไม่บริบูรณ์ และให้เรียนรู้ที่จะรู้จักตนเอง ที่ควรคิดถึงคุณค่าในงานที่ทำและผลตอบแทนที่ควรจะสมดุลกัน
  • เซ็นชื่อในฐานะที่ปรึกษาการจัดหาเครื่องมือวิเคราะห์ไบโอดีเซล ของบ.ตรังไบโอเทคโนโลยีจำกัด ของเขาลงทุนในเครื่องมือที่ดีมาก
  • กรอกข้อมูลบริการวิชาการ เชิงบูรณาการกับ การสอน การวิจัย บำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ขนาดมีคนช่วยกรอกให้ส่วนหนึ่งแล้ว ยังเบื่อเลย เพราะต้องค้นชื่องานวิจัย รายวิชาที่เชื่อมโยง เสียเวลามาก และคงเป็นต้นเหตุให้บันทึกในอนุทินนี้ กะว่าในอนาคต จะให้ผู้ช่วยมาค้นในอนุทินแล้วตอบแทนไปเลยว่าทำอะไรไปบ้าง
  • บ่ายประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ตามด้วยประชุมเพื่อสรุปประเด็นข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ว่า TEM มีกำลังขยายผิด
  • 17.15 น. ปิดอนุทิน เตรียมไปเล่นเทนนิส
  • 19.00 น. วง share.psu มีนัดในวงน้ำชา
เขียน 29 May 2009 @ 17:18 ()


ความเห็น (0)