อนุทิน 38762 - Sasinand

  ติดต่อ

คุณจรัล ภักดีธนากุล เขียนลงในหนังสือ หมอความยุติธรรม ว่า ตั้งแต่มี พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมา  6 เดือน ตอนนี้ มีการฟ้องร้อง 80,000 คดี  โดยผู้ประกอบธุรกิจใช้สิทธิฟ้องเรียกชำระหนี้ 96% แต่ผู้บริโภคฟ้องแค่ 4% ที่มากที่สุด คือ บริษััทบัตรเครดิตฟ้องผู้บริโภคผิดสัญญา ธนาคารฟ้องผู้กู้รายย่อย  บริษัทให้เช่าซื้อรถยนต์ บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าฟ้องเป็นต้น

สาเหตุคือ ไม่มีกำลังผ่อนแล้ว ไปซื้อทำไมให้เกิดปัญหา บริโภคนิยมจริงๆ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)