อนุทิน 38758 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

AAR l อ่านงานวิจัย R2R

นั่งอ่านงานวิจัย... พบว่า นักวิจัยหน้าใหม่ ยังมองหรือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไม่ได้ และไม่ครอบคลุม ทำให้การค้นหากระบวนการแก้ไขปัญหาอาจไม่ตรงตามสาเหตุ หรือแก้ไขไม่ตรงประเด็น...

และอีกสิ่งหนึ่งที่พบคือ การเขียน ยังไม่สามารถเขียนเรียบเรียงให้เห็นความสำคัญ นี่จึงมักพบการตัดต่อหรือตัดแปะอยู่เสมอ

เขียน 28 May 2009 @ 21:59 ()


ความเห็น (0)