อนุทิน 38758 - Ka-Poom

  ติดต่อ

AAR l อ่านงานวิจัย R2R

นั่งอ่านงานวิจัย... พบว่า นักวิจัยหน้าใหม่ ยังมองหรือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไม่ได้ และไม่ครอบคลุม ทำให้การค้นหากระบวนการแก้ไขปัญหาอาจไม่ตรงตามสาเหตุ หรือแก้ไขไม่ตรงประเด็น...

และอีกสิ่งหนึ่งที่พบคือ การเขียน ยังไม่สามารถเขียนเรียบเรียงให้เห็นความสำคัญ นี่จึงมักพบการตัดต่อหรือตัดแปะอยู่เสมอ

  เขียน:  

ความเห็น (0)