อนุทิน 38748 - ทนัน ภิวงศ์งาม

ในขณะนี้ แม่ออนมีฝน ตกงามน่ายล เม็ดฝนผ่านฝ้า
จากฟ้าเบิ้องบน ยวาดลงสู่หล้า ไหลเนื่องนองดา แผ่นปื๊น
เย็นชุ่มฉ่ำใจ๋ ไม้ใบเหี่ยวฟื้น ยอดอ่อนชูขึ้น งามดี
วันนี้งามไซร้ ในรอบแห่งปี๋ ฝนตกงามดี บ่มีลมต้าน.

เขียน 28 May 2009 @ 17:43 ()


ความเห็น (0)