อนุทิน 38743 - คนธรรมดา

๒๘๐๕๒๕๕๒

ตั้งใจจะฝึกการใช้อนุทิน

  • ตอนเช้าคุยเรื่องงานกับอู๊ด เรื่อง ppt การทำไบโอดีเซลจากไขมันหมูที่ต้องนำเสนอในวันที่ 1 มิ.ย. บอกอู๊ดให้เพิ่มรายละเอียดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายให้มากขึ้น
  • คุยกับอู๊ดต่อเรื่องงานวิจัยระบบการล้างไบโอดีเซลของชุมชน ที่ต้องเร่งศึกษาแนวทางความเป็นไปได้แนวทางใหม่เพิ่มเติม ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปจากโครงร่างเดิม
  • ร่างบันทึกที่จะเขียนลง share.psu
  • บ่ายเตรียม ppt การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต้องพูดในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ หยิบของเก่ามาเพิ่มเติม ทบทวน
  • นั่งอ่าน บล็อก: เครื่องมือเพื่อการจัดการความรู้ (ฉบับชวนปรับปรุง) เจอ AAR ในอนุทิน ลงมือเขียนอนุทินในทันที เพราะทิ้งไว้คงไม่ได้เขียน
เขียน 28 May 2009 @ 15:45 ()


ความเห็น (0)