อนุทิน 3874 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

HealthyThis.com จะเป็นหนึ่งในชุดโครงการ Digital KM ของ สสส. และจะเป็นโครงการแรกของ สสส. ที่ทดลองกับ international audiences ครับ คาดว่าสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเริ่มทดลองใช้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านครับ

@3865 ท่าว่าได้แหลงหรั่งกันหลาว (portal/tell/get/speak/foreign/gether/ เอ่อ.. lao)

เขียน 07 May 2008 @ 14:04 ()


ความเห็น (0)